روزنامه "South China Morning“ که در هنگ کنگ منتشر می‌شود به نقل از لیو دنگ‌فنگ، یک مقام مسئول در کمیته ملی دپارتمان علوم و آموزش بهداشت چین گفته که اقدام پکن در از بین بردن نمونه‌های گرفته شده از اولین مبتلایان به ویروس کرونا با هدف پیشگیری از وقوع خطر بر سلامت بیولوژیکی در آزمایشگاهها و جلوگیری از بلایای جانبی ناشی از بیماری‌های ناشناس انجام شده است.

این مقام مسئول در کمیته ملی بهداشت چین گفت زمانی که برای اولین بار در ووهان شیوع بیماری شبیه به التهاب ریوی گزارش شد، آزمایشگاههای چین در سطح ملی سرگرم تحقیق برای شناسایی عامل بیماری‌زا بودند.

لیو دنگ فنگ می‌گوید: زمانیکه برای اولین بار بیماری شبیه ذات‌الریه در ووهان گزارش شد نهادهای علمی ملی تلاش داشتند پاتوژن مسبب این بیماری را کشف کنند براساس تحقیقات جامع و نظر کارشناسان تصمیم گرفته شد این بیماری را به عنوان ذات‌الریه نوع دو و در زمره بیماری‌های شدیدا خطرناک طبقه‌بندی کرده و تدابیر ایمنی بیولوژیک را بر نمونه‌های جمع‌آوری شده، جابجا شده و فعالیت‌های آزمایشگاهی به مورد اجرا گذاشته و علاوه بر آن نمونه‌های اخذ شده را از بین برود.