در این بررسی، محققان مواردی از نوعی سندرم التهابی را در استان برگامو در ایتالیا مشاهده کردند که پس از همه‌گیری کروناویروس در این منطقه افزایش 30 برابری داشته است.

این سندرم که اغلب در کودکان به عنوان سندرم التهابی مولتی سیستم از آن یاد می‌شود شباهت زیادی با نوعی بیماری کودکان دارد که به بیماری کاوازاکی شناخته شده است.

در این بررسی محققان به مطالعه روی مواردی از کودکان مبتلا به بیماری کاوازاکی در فاصله ژانویه 2015 تا آوریل 2020 پرداختند. این بیماران در دو دسته قرار گرفتند. گروه نخست طی مدت پنج سال پیش از همه‌گیری کروناویروس و گروه دوم پس از شیوع کووید 19 به این بیماری مبتلا شده بودند.

بررسی‌ها نشان داد: موارد ابتلا به بیماری کاوازاکی پیش از همه‌گیری کروناویروس حدود 0.3 در ماه بوده درحالیکه در فاصله ماه‌های مارس و آوریل سال جاری میلادی به حدود 10 مورد در ماه رسیده که افزایش قابل توجهی است.

به گفته محققان احتمال شیوع بیماری مشابه با کاوازاکی در کشورهای درگیر با همه‌گیری کووید 19 وجود دارد.