سید ابوالفضل موسوی با اشاره به برکناری وزیر صنعت، معدن و تجارت از سوی رئیس جمهور، بیان کرد: یکی از وظایف مهم وزارت صمت برقراری تعادل در بازار خودرو است که قطعا وضع به وجود آمده و افزایش قیمت خودرو در تصمیم رئیس جمهور تاثیرگذار بوده است.

وی در ادامه اظهار کرد: از سوی دیگر شعار امسال جهش تولید است احتمالا آقای رئیس جمهور علی رغم زحمات آقای رحمانی ایشان را در حوزه فراهم کردن ابزار جهش تولید و تحقق این شعار توانمند ندیده اند.

نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: از سوی دیگر مسئله جداسازی وزارت بازرگانی از وزات صنعت یکی از اهداف دولت بود که عمدتا آقای رئیس جمهور تحقق این اهداف را به بخش مربوط واگذار می کند. عدم موافقت نمایندگان با جداسازی، در تصمیم رئیس جمهور نیز بی تاثیر نبوده است.

موسوی در ادامه تاکید کرد: اما از نظر بنده با اینکه حق با رئیس جمهور بود، نحوه تعویض ایشان چندان دولت پسند و مجلس پسند نبود. این امکان وجود داشت که به شکل بهتری ایشان برکنار شده تا تزلزلی در مدیران ایجاد نشود.