سید عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در صحفه توئیتر خود نوشت: «برجام نه اولین و نه آخرین دستاورد چندجانبه ای است که ترامپ از آن خارج می شود. رژیم آمریکا به قیمت منافع بلند مدت رفاه ملت ها به دنبال تامین منافع کوتاه مدت خود بوده است.»

موسوی در پایان توئیت خود تاکید کرده است: «رژیم آمریکا باید به یکجانبه گرایی پست خود پایان دهد.»