به نقل از العهد، نیروهای حشد شعبی توانستند مسئول حمایت لجستیکی از گروه تروریستی داعش را در استان صلاح‌الدین دستگیر کنند.

بر اساس این گزارش، مسئول حمایت لجستیکی از بقایای گروه تروریستی داعش به‌نام زیاد مزعل العبیدی در یک عملیات پیشدستانه منحصر به فرد حشد شعبی در استان صلاح‌الدین به دام افتاد.