معروفترین پیرمرد نیجر که به خاطر داشتن 86 زن در این کشور به شهرت رسیده بود در سن 93 سالگی درگذشت.

این فرد در سن 93 سالگی براثر بیماری درگذشت، 86 زن و بیش از 150 کودک را از خود به جای گذاشته است.وی پیش از این در توجیه ازدواج های مکرر خود گفته بود که کمک خداوند شامل حالش شده که توانسته از عهده این کار براید.

محمد بلو که پیش ازاین به همراه زنان خود در خفا در نیجریه زندگی می کرد، سال 2008م رسانه ای شد.

در سال 2008 به دلیل تعدد زوجات بازداشت شد اما معتقد بود که مرتکب اشتباهی نشده است. وی همواره دیگران را به چنین کاری توصیه می کرد.