در روزهای اخیر نهادهایی مانند کمیته ملی المپیک و البته فدراسیون های جهانی شنا و وزنه رداری خواهان لغو مسابقات بودند. سناریوهای پیش رو اینگونه است که یا المپیک تا پاییز 2020 به تاخیر افتد، یا اینکه رقابت ها در تابستان سال 2021 یا 2022 برگزار شود. دولت ژاپن به شرایط دشواری خورده و در این مدت باید بیمه، تسهیلات و حقوق هزینه پرسنل و مواردی از این دست را حل کند. ژاپن حدود 35 هزار میلیون یورو برای برگزاری این رویداد سرمایه گذاری کرده است.

 

این در حالیست که اخیرا مشعل این رقابت ها نیز در شرایطی متفاوت و در سکوت روشن شده بود، اما به نظر می رسد چاره ای جز تعویق رقابت ها وجود ندارد و به زودی شرایط جدید برگزاری رقابت های المپیک اعلام خواهد شد.