بنر خوش آمدگویی شهردار پارس آباد برای مسافران و گردشگران در این روزهای کرونایی پارس آبادمغان