از آنجایی که نرم افزار پخش مویرگی امروزه در سراسر دنیا شناخته شده است و افراد زیادی با این نرم افزار و کارکرد آن آشنایی دارند، بهتر است اطلاعات خود را در زمینه مشاغل مرتبط با که نرم افزار پخش مویرگی بیشتر کنند. در این نرم افزار مشاغلی وجود دارد که با این نرم افزار ارتباط دارند و شما از طریق این مشاغل می توانید درآمد بیشتری را از این نرم افزار به دست آورید. برای اینکه با مشاغل مرتبط با که نرم افزار پخش مویرگی آشنایی بیشتری داشته باشید در ادامه توضیحاتی را ارائه می دهیم.

مشاغل مرتبط با نرم افزار پخش مویرگی :

همانطوری که بیان کردیم با که نرم افزار پخش مویرگی مشاغل زیادی در ارتباط هستند که این مشاغل عبارت می باشند از :

1. بازاریاب:

ویزیتور و یا بازریاب فردی می باشد که زیر نظر شرکت پخش مویرگی کار می کند و وظیفه اصلی که او دارد این است که، سفارش ها را دریافت کند، در واقع او هیچ گونه نقشی در اینکه سفارش ها را پیگیری کند و یا اینکه استراتژی فروش آن را مشخص کند ندارد. این فرد بیشتر مجری سیاست هایی می باشد که در شرکت اجرا شده و مهمترین وظیفه او این است که از این سیاست ها پیروی کند.

2. سرپرست :

فرد دیگری در این نرم افزار وجود دارد که سرپرست تعداد بسیاری از ویزیتور ها و بازاریاب ها می باشد. این فرد باید آموزش های لازم را به ویزیتورها بدهد تا آنها به خوبی با وظایف خود آشنایی داشته باشند. این فرد در واقع مانند کاپیتان رفتار می کند و یک رابط مهم بین ویزیتورها و سرپرست اصلی فروش می باشد. یکی دیگر از مهمترین وظایف او این است که، مناطقی را که هنوز ویزیتور ندارد را پر کند و ایرادها و مشکلاتی را که ویزیتورها دارند را حل کند.

3. سرپرست فروش :

این فرد در که نرم افزار پخش مویرگی وظیفه سرپرستی تمامی نیروهای خود را دارد و بید به خوبی بر رفتار و عملکردهای نیروهای خود دقت داشته باشد. او به طور مستقیم مسئول عملیات فروش را بر عهده نمی گیرد، اما می تواند همراه با ویزیتورهای خود به برخی از فروشگاه ها و یا مغازه ها برود تا سیستم پخش مویرگی را به خوبی به افراد توضیح دهد، چرا که بسیاری از افراد باور اشتباه و غلطی در این مورد دارند و تنها راه حل از بین بردن این باورها توضیح دادن است.