به گزارش پارس به نقل از سینما خبر: همزمان با برگزاری بازی تیمهای « پاریسن ژرمن» و « آندرلخت» در ورزشگاه « پارک دی پرینس» پاریس، « لئوناردو دی کاپریو» و مادرش که هر دو از طرفداران فوتبال هستند به این ورزشگاه رفتند.

« دی کاپریو» در این گردش ورزشی دو تن از دوستان خود را در کنارش داشت و مادرش در صندلی عقب آنها را همراهی می کرد.