به گزارش پارس به نقل از فارس، در ساعت ۰۸: ۰۰ شانزدهم شهریور امسال یک نفر به کلانتری ۱۳۲ مراجعه کرد و گفت: شب گذشته توسط یکی از اراذل و اوباش منطقه به نام ابوالفضل. ش مورد زورگیری قرار گرفتم؛ این شخص به زور و با کمک فرد دیگری مرا به خانه اش در منطقه خاوران برده و در آنجا علاوه بر سرقت مبلغ ۱۵۰ هزار تومان وجه نقد و دو عدد گوشی تلفن همراهم، با تهدید چاقو مرا مورد آزار و اذیت قرار داد.

دستگیری برادر زن متهم اصلی

مأموران کلانتری ۱۳۲ به خیابان کاشی مراجعه و با راهنمایی شاکی اقدام به دستگیری سرنشین یک دستگاه موتورسیکلت به نام حمیدرضا کردند که بنا بر اظهارات شاکی، وی در زورگیری اموالش توسط ابوالفضل. ش حضور داشته؛ با دستگیری حمیدرضا، وی منکر هرگونه سرقت و زورگیری شد اما در ادامه تحقیقات مشخص شد که ابوالفضل پسردایی و در عین حال برادر زن حمیدرضا است که چندی پیش، شاکی دیگری به اتهام سرقت موتورسیکلت به شیوه زورگیری اقدام به طرح شکایت از هر دو نفر آنها کرده است.

صاحب موتورسیکلت پس از اطلاع از دستگیری حمیدرضا، با مرجوعه ای از دادسرای ناحیه ۱۴ تهران به کلانتری ۱۳۲ نبرد مراجعه و ضمن شناسایی متهم در اظهاراتش به مأموران گفت: متهم و ابوالفضل در خیابان خاوران به شیوه زورگیری و همراه با ضرب و شتم اقدام به گرفتن موتورسیکلت و سرقت گوشی تلفن همراه و مبلغ ۵۰ هزار تومان وجه نقد همراهم کردند.

دستگیری ابوالفضل

در پی چندین فقره شکایت از سوی افراد مختلف مبنی بر زورگیری و آزار و اذیت توسط مجرم سابقه دار منطقه به نام ابوالفضل. ش و با توجه به تحت تعقیب قرار داشتن وی از سوی پلیس آگاهی, مأموران کلانتری ۱۳۲ در ساعت ۲۰: ۳۰ هجدهم شهریور در حین گشت زنی در محدوده خیابان کاشی موفق به شناسایی ابوالفضل شدند؛ ابوالفضل. ش به محض مشاهده مأموران اقدام به فرار کرده و حتی قصد داشت تا با استفاده از افشانه، متواری شود که با هوشیاری مأموران دستگیر و به کلانتری منتقل شد.

پرونده در اداره پنجم پلیس آگاهی

پرونده مقدماتی با موضوع مشارکت در آدم ربایی و سرقت مسلحانه با سلاح سرد مقرون به آزار، تشکیل و جهت انجام تحقیقات تکمیلی در اختیار اداره شانزدهم قرار گرفت و پس از تکمیل تحقیقات، پرونده جهت ادامه تحقیقات در خصوص زورگیری با سلاح سرد در اختیار اداره پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.

تحقیقات در اداره پنجم پلیس آگاهی

با آغاز رسیدگی به پرونده در اداره پنجم آگاهی، کارآگاهان اطلاع پیدا کردند که متهمان با همدستی دختر جوانی به نام روناک و به شیوه طعمه قرار دادن وی، ابتدا اقدام به فریب شکات و مالباختگان عمدتا جوان کرده و در ادامه با تهدید سلاح سرد به زورگیری از آنها اقدام کرده اند.

با شناسایی روناک به عنوان سومین متهم پرونده، محل تردد وی در بوستان امید شناسایی و او نیز در بیست و چهارم شهریور دستگیر و به اداره پنجم آگاهی منتقل شد؛ در ادامه تحقیقات مشخص شد که روناک به بهانه ضعف جسمی و نیاز به دارو، از افراد عمدتا جوان درخواست کمک می کرده تا او را به داروخانه برسانند و در همین زمان، همدستان وی به زورگیری از شکات و مالباختگان اقدام می کردند.

با دستگیری روناک و بررسی سوابق وی مشخص شد که وی بارها به اتهام ارتکاب جرایم مختلف از قبیل موادمخدر، سرقت، شرارت، زورگیری و درگیری بارها دستگیر و حتی سه بار نیز در دفعات مختلف دستگیری مورد اصابت گلوله مأموران قرار گرفته و دارای هفت سال گذران دوران حبس در ندامتگاه های مختلف کشور است.

سرهنگ کارآگاه علی غیاثوند، معاون مبارزه با سرقت های خاص پلیس آگاهی تهران بزرگ، با اشاره به اعتیاد هر سه متهم پرونده به مصرف موادمخدر از نوع شیشه، با اعلام این خبر گفت: با دستگیری هر سه متهم و شناسایی تعدادی از شکات و مالباختگان که به شیوه و شگردهای مختلف مورد زورگیری و سرقت اموال قرار گرفته بودند، قرار قانونی برای هر سه متهم صادر و متهمان جهت انجام تحقیقات و شناسایی دیگر جرایم ارتکابی و شکات در اختیار اداره پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفته اند؛ لذا از کلیه شکات و مالباختگان احتمالی که بدین شیوه و شگرد بویژه در منطقه خاوران مورد سرقت، زورگیری، تهدید، ضرب و جرح و آزار و اذیت قرار گرفته اند دعوت می شود تا جهت شناسایی متهمان و طرح شکایات خود به اداره پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ واقع در خیابان وحدت اسلامی مراجعه کنند.