به گزارش پارس به نقل از مهر، کاوه خیرخواه رحیم آباد- مجری طرح، زباله سوزهای شهری را یکی از مهمترین منابع تولید آلاینده های ۷،۳، ۲ و ۸ تترا بنزو پی دی اکسین ها (TCDDs) و دی بنزوفوران های پلی کلرینه (PCDFs) دانست و گفت: آلاینده های نامبرده شده با ورود به چرخه آب و غذا باعث آلودگی می شوند و از سوی دیگر با انتشار آنها در محیط زیست عوارض مخربی چون سرطان زایی، جهش زایی و ناباروری را سبب می شوند.

وی با اشاره به مطالعه بر روی ۳۰ سایت زباله سوز و پایش آزمایش های خاک، هوای آزاد، خون و بافت بهره برداران زباله سوزهای شهری خاطر نشان کرد: نتایج به دست آمده از تست های ریسک ابتلای ناباروری نشان داد که نه تنها بهره برداران این گونه دستگاه ها، بلکه افرادی که در نزدیکی آنها مشغول فعالیت هستند، دستخوش عوارض مخربی همچون ناباروری و سرطان می شوند.

خیرخواه یادآور شد: این مطالعات همچنین نشان داد افرادی که در ایستگاه های انتقال زباله و در محیط های بسته تحت کار با دستگاه های زباله سوز شهری هستند به میزان نصف مردان در حالت عادی و به دور از این گونه پارامترهای خطرزا، تولید اسپرم می کنند.

وی با تاکید بر اینکه از دیگر عوارض جانبی این نوع آلاینده های زیست محیطی سرطان سینه در زنان است، اضافه کرد: مطالعات نشان داده است افرادی که دور از آلاینده های زباله سوزهای شهری قرار دارند و دارای رژیم غذایی سالم هستند سطح دو آلاینده TCDDs و  PCDFs در  خون و بافت آنان کمتر دیده می شود.