به گزارش پارس به نقل از فارس، با حکم جعفر توفیقی سرپرست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مهدخت بروجردی به جای علی رضا کریمیان به عنوان مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل این وزارتخانه منصوب شد.

بر اساس این گزارش، بروجردی که عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی است، در وزارت علوم دوره هشتم سمت مدیر کل روابط عمومی وزارت علوم را داشت.