به گزارش پارس ، محمود رسولی ن‍ ژاد امروز در گفت و گو با فارس اظهار کرد: فرودگاه های مدرس، گناباد، ولی عصر، سقز و ماکو از جمله فرودگاه های در دست اقدام برای احداث هستند. همچنین فرودگاه سلفچگان توسط بخش خصوصی ساخته خواهد شد.

وی با بیان اینکه هشت فرودگاه کشور متعلق به وزارت نفت است، افزود: تنها فرودگاه هایی که متعلق به وزارت راه و شهرسازی باشد، از بودجه دولتی اعتبار دریافت می کنند.

مدیرعامل شرکت فرودگاه های کشور با بیان اینکه از سرمایه گذاری بخش خصوصی استقبال خواهیم کرد، افزود: در حال حاضر پروژه های بزرگی در فرودگاه های کشور توسط بخش خصوصی به احداث رسیده اند.

وی ادامه داد: در فرودگاه امام خمینی یک سالن توسط بخش خصوصی با اعتباری در حدود ۱۲۰ میلیارد ریال احداث شده و هتل این فرودگاه توسط بخش خصوصی با اعتبار یک هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال در حال ساخت بوده که پیشرفت فیزیکی آن در حدود ۴۰ درصد است.

رسولی نژاد افزود: در کشور تنها سه یا چهار فرودگاه هزینه های خود را تامین می کنند و سایر فرودگاه ها زیان ده هستند و فرودگاه اهواز یکی از این فرودگاه ها است.

وی عنوان کرد: قطعا وقتی که فرودگاهی تنها با پنج پرواز یک میلیارد تومان هزینه می کند در حالی که درآمد آن ۱۰۰ میلیون تومان است، دیگر بخش خصوصی برای اجاره آن وارد کار نمی شود.

مدیرعامل شرکت فرودگاه های کشور افزود: در سال گذشته حدود هشت و نیم میلیون مسافر پرواز خارجی و ۳۳ میلیون مسافر پرواز داخلی در کشور جابه جا شده است.

وی ادامه داد: در سال گذشته حدود ۲۵ میلیون سفر هوایی صورت گرفته است که بر این اساس ۴۱ میلیون نفر جابه جا شده اند.

رسولی نژاد گفت: در سال جاری انتظار می رود که هشت درصد افزایش پرواز خارجی و چهار درصد افزایش پرواز داخلی داشته باشیم.

وی با بیان اینکه تحریم ها دایره انتخاب ما را کوچک تر کرده است افزود: با این وجود شرایط تحریمی در کار ما اثرگذار نبوده و هر آنچه خواستیم دریافت کردیم.