به گزارش پارس به نقل از باشگاه خبرنگاران ، " تاری تورپین" ۳۴ ساله راننده تاکسی است که پس از کار در حال برگشت به خانه با چند زن درگیر می شود و آن ها را می کشد.

او در چند شب پیش در حال بازکشت به خانه با مترو بود که در میانه راه چند زن جوان وارد مترو می شوند. خنده این خانم ها خواب" تورپین" را بر هم میزند.

بار اول چیزی نگفت اما با ادامه خنده ها و پرحرفی های این دو زن، عاصی شد و در یک واکنش ناگهانی از جا پرید، اسلحه اش را از جیبش بیرون کشید و دو تیر به طرف زنان مزاحم شلیک کرد. در اثر این تیراندازی ناگهانی یکی از زن ها از ناحیه دست آسیب دید و دیگری مچ پایش زخمی شد.هنوز همه در شوک این حادثه بودند که تیر سوم نیز شلیک شد اما این بار خود ضارب به زمین افتاد، چون این مرد به طور کاملاً اتفاقی خود را هدف قرار داده بود. با رسیدن ماموران قطار مسافر خشمگین خلع سلاح شد و پس از رسیدن به نخستین ایستگاه مجروحان به درمانگاه منتقل شدند.

براساس آخرین گزارش ها حال هر سه نفر خوب است و خطر مرگ هیچ کدام از آن ها را تهدید نمی کند. تاری تورپین بعد از این تیراندازی مورد بازجویی پلیس قرار گرفت و پس از ترخیص از بیمارستان به زندان منتقل خواهد شد.