به گزارش پارس ، به نقل ازجام نیوز: پسر بچه گم شده ای که عکسش در برنامه ی « ماه عسل» امسال تلویزیون به نمایش درآمد، پیدا شد.

دو روز پیش (شنبه) پسر بچه ای که پیش از این عکسش در برنامه « ماه عسل» نشان داده شده و از او به عنوان بچه ربوده شده یاد شد، پیدا شد.

محمد طاها که توسط ربایندگان در محلی رها شده بود، اکنون به آغوش خانواده بازگشته است.

محمد طاهای ۹ ماهه، روز چهارشنبه - ۲۹ خرداد - در تهران، ۱۶متری دوم مجیدیه وقتی داخل کالسکه اش در خواب بود از مقابل مغازه ای در چشم بهم زدنی ربوده شده بود.