به گزارش پارس به نقل از ایسنا، سرهنگ کاکوان رییس پلیس فتای تهران بزرگ در تشریح جزئیات این خبر، گفت: پیرو شکایت فردی مبنی بر دریافت پیامک های تهدیدآمیز پرونده ای در این ارتباط در دادسرای رسیدگی به جرائم اینترنتی تشکیل و پس از ارجاع به پلیس فتای پایتخت در دستورکار کارآگاهان این یگان قرارگرفت.

رییس پلیس فتای تهران بزرگ افزود: برابر اظهارات شاکی پیامک ها از سوی فردی با هویت نامعلوم ارسال می شد که با انجام اقدامات فنی و هماهنگی با مخابرات مشخص شد، ارسال کننده پیامک ها دختر شاکی است.

کاکوان با بیان اینکه متهم بنا به دستور مقام قضایی به پلیس فتا احضار و با انجام تحقیقات پلیسی و رویت مستندات به بزه خود اعتراف کرد، گفت: متهم علت این کار را وجود اختلاف بین خود و پدرش اعلام کرد.

به گفته رییس پلیس فتای تهران بزرگ متهم پس از تکمیل پرونده برای ادامه روند رسیدگی به جرم روانه دادسرا شد.