به گزارش پارس به نقل از ایسنا، بنظر می رسد روان آب حاصل از بارندگی وابسته به کوه شناسی که شامل رطوبتی است که توسط بادهای غالب، بخشی از مسیر تا بالای کوه را طی و در سراشیبی ها رسوب کرده، شبکه های دره ای را شکل داده اند که در سطح مریخ منشعب شده اند.

یافته ها جدید جزء متقاعد کننده ترین شواهد موجود از یک تاثیر کوه شناسی بر مریخ باستانی بوده و می تواند درک بهتری از آب وهوا و جو اولیه سیاره سرخ ارائه کند.

این دانشمندان با اجرای شبیه سازیهای رایانه ای نشان داده اند که بارشها در بالای متراکم ترین شبکه های دره ای بسیار سنگین تر بوده اند.

به گفته محققان، نمایش اهمیت بارش در کنده کاری دره ها توسط این پژوهش بدین معنی است که این یافته ها می توانند بینش مهمی از آب وهوای مریخ در میلیارد سال گذشته ارائه کنند.