بر اساس لایحه بودجه‌ای که امروز تقدیم مجلس شورای اسلامی شد دولت نه تنها برای رانندگانی که عوارض الکترونیکی در شبکه آزادراهی را پرداخت نمی‌کنند جریمه بیشتری در نظر گرفته است بلکه وزارت راه و شهرسازی نیز مکلف شده تا پایان خرداد ماه سال آتی اخذ عوارض جاده‌ای در همه آزادراه‌ها را الکترونیکی کند.

بر اساس بند «ک» تبصره ۶ ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ عوارض مصوب در شبکه آزادراهی پس از عدم پرداخت در زمان مقرر، مشمول جریمه غیر قابل بخشودگی معادل ۲۰ درصد عوارض مصوب در آزادراه مربوطه است و در صورت اخیر بیش از یک ماه در پرداخت علاوه بر اصل عوارض و جریمه مذکور، مشمول جریمه‌ای معادل ۲ درصد مجموع نرخ عوارض مصوب و جریمه ۲۰ درصدی به ازای هر ماه تاخیر خواهد بود.

منابع حاصله از این محل صرف استهلاک اصل و سود سرمایه گذاری صورت گرفته در شبکه آزادراهی خواهد شد.

بر اساس همین بند در لایحه بودجه سال آینده وزارت راه و شهرسازی مکلف است از طریق مشارکت، سرمایه گذاران بخش غیر دولتی، اخذ عوارض جاده‌ای در کلیه آزادراه‌ها را به صورت الکترونیکی تا پایان خرداد ماه سال آینده عملیاتی نماید. همچنین نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به منظور حمایت از الکترونیکی کردن آزادراه‌های کشور موظف به اخذ مفاصاحساب بدهی‌های ناشی از عوارض آزادراهی از متقاضیان تعویض پلاک خودرو است.

منبع: گسترش نیوز