سید سعید آرام روز سه شنبه در بازدید از شیرخوارگاه شبیر که با حضور وزیر تعاون،  کار و رفاه اجتماعی  برگزار شد، افزود: در مناطق بالایی  شهر تهران  کودکان کار با جلب احساسات مردم درآمدهای بالایی دارند. 

وی افزود: مردم به جای کمک به این کودکان، از طریق سازمان های مردم نهاد، انجمن ها و موسسه ها کمک هایشان را اهدا کنند. 

مدیربهزیستی شهر تهران با بیان اینکه ۸۲ درصد  کودکان  کار اتباع خارجی هستند گفت: از هر هزار کودک کار، ۸۲ درصد اتباع هستند. 

وی اضافه کرد: به خاطر تغییر وضعیت ها در  افغانستان  و شرایط اقتصادی، شاهد حضور بیشتر اتباع این کشور همسایه هستیم. 

آرام ادامه کرد: کودکان کار اکنون ساماندهی می شود و در مراکز  بهزیستی  بر روی توانمندی آنها کار می شود تا مجدد وارد فرایند کار نشوند. 

وی با بیان اینکه هیچ کدام از کودکانی مراکز بهزیستی رها نمی شوند گفت: این افراد توانمندسازی می شوند؛ بخصوص کودکانی که وارد مراکز نگهداری یا شیرخوارگاه می شوند تنها از طریق واگذاری به خانواده ها و یا مراکز شبه  خانواده  تعیین تکلیف می شوند. 

آرام بیان داشت: اکنون ۷۰۰ خانواده در انتظار کودک هستند و از ابتدای امسال تا کنون ۱۲۰ کودک به خانواده ها واگذار شده است. 

وی اضافه کرد: ۶۰ درصد کودکان در مراکز بهزیستی بد سرپرست هستند و تنها ۴۰ درصد قابل واگذاری هستند و در صورتی که صلاحیت خانواده ها تایید شود کودکان واگذار می شوند.

 منبع : زنهار