در کلیپی که اخیرا در فضای مجازی منتشر شده دیده می شود که در بلوار گلسرخ کرمانشاه ناگهان زمین فرو می رود و زن جوانی را به همراه نوزادش می بلعد.

مردی که همراه این زن بود در اقدامی بسیار خطرناک اقدام به پریدن داخل گودال می کند تا زن را نجات دهد و در نهایت با کمک رهگذران هر دو نجات پیدا می کنند اما این در حالی است که احتمال داشت با فرونشست مجدد زمین هر دو در گودال بیشتر فرو روند و فاجعه بدتری رخ دهد.

 

دلیل این رخداد هنوز مشخص نیست.

 

 منبع : رکنا