پس از آنکه والدین این کودک از پرداخت رشوه ۱۰۰ روپیه‌ای به این کارمند بیمارستان خودداری کردند این کودک به دلیل عدم دریافت اکسیژن در بخش مراقبت‌های ویژه جانش را از دست داد. این اتفاق در بیمارستان نیلوفر در حیدرآباد هند رخ داد.مرگ کودک بیگناه به خاطر اقدام غیرانسانی کارمند بیمارستان/ محمد 4 ساله بود
«محمد خواجه» اهل ایرگادا که از بیماری ذات الریه رنج می‌ببرد سه روز پیش از مرگش از یک  بیمارستان  غیردولتی به این بیمارستان منتقل شده بود. این حادثه روز شنبه رخ داد، اما خبر آن روز یکشنبه رسانه‌ای شد. «محمد اعظم»، پدر کودک متوفی در این باره گفت: «پسرم شدیدا به اکسیژن نیاز داشت. مسئول بخش از ما مبلغ ۱۰۰ روپیه درخواست کرد تا پسرم بتواند از دستگاه اکسیژن استفاده کند. وقتی ما از پرداخت پول به وی خودداری کردیم او بخش را ترک کرد. دقایقی بعد پسرم به دلیل افت اکسیژن جانش را از دست داد.»

خانواده کودک متوفی به فساد در این بیمارستان اعتراض کردند. پس از پیگیری‌های انجام شده دکتر «مورالیک ریشنا»، رئیس بیمارستان از تعلیق این کارمند خاطی خبر داد.