حسین فریدون در زندان اوین است. حسین فریدون به‌دلیل فسادهای مالی در زندان اوین به سر می‌برد . حسین فریدون هم اکنون در مرخصی درمانی به سر می برد . حسین فریدون در زندان اوین اتاق اختصاصی دارد. 


به گزارش خبرگزاری صداوسیما در پی اظهارات یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت مرخصی دو تن از محکومان، دادستانی تهران اعلام کرد: هادی رضوی قبل از انتشار خبر مرخصی اش در زندان به سر می‌برد. مرخصی قبلی او به دلیل قانونی رد مال بوده است که بخش قابل توجهی از رد مال نیز در همین مرخصی انجام شده است.

در این اطلاعیه آمده: حسین فریدون در مرخصی درمانی به سر می‌برد و با توجه به تجویز پزشکی قانونی وی تحت درمان و مداوا قرار دارد. مقرر شده که پس از اقدامات درمانی به زندان جهت ادامه تحمل حبس عودت داده شود.