ورود واکسن کرونا به کشور سرعت گرفته است.با واردات واکسن کرونا واکسیناسیون در ایران رکورد زد. هفته آینده هم بیش از ۱۳ میلیون دوز واکسن کرونا وارد می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا رئیسی، با اعلام این مطلب که تا آخر شهریور ۱۵ میلیون دوز واکسن دیگر هم وارد کشور خواهد شد، افزود: هفته آینده هم بیش از ۱۳ میلیون دوز واکسن وارد می‌شود و خیلی زود وارد چرخه توزیع و تزریق می‌شود.

 

وی با بیان این موضوع که از پیک پنجم عبور کردیم و از آبان فوتی‌های کرونا به زیر ۵۰ نفر می‌رسد، گفت: انتظار می‌رود هموطنان در کنار واکسیناسیون، پروتکل‌ها را رعایت کنند و ماسک بزنند.