کلاس‌ های دانشگاه با شیوع کرونا غیر حضوری شد. هنوز تصمیمی برای کلاس‌ های دانشگاه در ترم جدید گرفته نشده است. سال گذشته نیز کلاس های دانشگاه حضوری نبود. 


به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، کرونا یک سال و نیمی می‌شود که گریبان آموزش عالی را گرفته و تمام برنامه‌های آموزشی آن را دچار تغییر کرده است؛ اما هرچه که باشد با توجه به اهمیت بحث آموزش در مقاطع مختلف تحصیلی کلاس‌های درسی باید برگزار شوند.

برگزاری کلاس‌های آموزشی تا به آنجا اهمیت دارد که دانشگا‌های سراسر کشور در همان اوایل شیوع ویروس منحوس کرونا با تغییر برنامه‌ریزی‌ها از آموزش حضوری به سمت آموزش الکترونیکی حرکت کردند. وعده‌های مسئولان در خصوص واکسیناسیون دانشجویان و آغاز کلاس‌های حضوری از ابتدای مهر ماه ۱۴۰۰ و در نهایت عدم تحقق وعده‌ها موجب شد تا دانشگاه‌ها در تقویم آموزشی خود تغییراتی را ایجاد کنند و برعکس سال‌های گذشته که کلاس‌های درسی خود را از اوایل شهریور ماه آغاز می‌کردند زمان برگزاری کلاس‌های خود را به چند سوای دیگر موکول کنند.

دانشگاه تهران

طبق اعلام دانشگاه تهران کلاس‌های درسی دانشجویان در تمام مقاطع تحصیلی از سوم مهر ماه آغاز خواهد شد. حذف و اضافه دروس دانشگاهی نیز ۱۷، ۱۸ و ۱۹ مهر ماه انجام می‌شود. امتحانات دانشجویان از ۲۳ دی ماه آغاز می‌شود و تا ۷ بهمن ماه ادامه دارد.

کلاس های درسی دانشجویان دانشگاه های ایران از چه زمانی آغاز می شود؟ / یا / سال تحصیلی دانشگاه های ایرانی از چه زمانی آغاز می شود؟

دانشگاه امیرکبیر

دانشگاه امیرکبیر نیز که از پذیرش یک هزار و ۴۰۰ نودانشجو در این دانشگاه وآغاز سال تحصیلی آن‌ها از مهر ماه خبر داده است؛ اعلام کرد که دروس نظری این دانشگاه همچنان به صورت مجازی و دروس عملی به صورت حضوری فشرده یا ترکیبی (مجازی و حضوری) برگزار می‌شود.

تقویم آموزشی دوره  کارشناسی

کلاس های درسی دانشجویان دانشگاه های ایران از چه زمانی آغاز می شود؟ / یا / سال تحصیلی دانشگاه های ایرانی از چه زمانی آغاز می شود؟

طبق تقویم آموزشی دانشگاه صنعتی امیرکبیر انتخاب واحد دانشجویان دوره کارشناسی در بازه ۲۰ و ۲۱ و دانشجویان تحصیلات تکمیلی ۲۳ و ۲۴ شهریور ماه انجام می‌شود. کلاس‌های درسی دانشجویان نیز از ۲۷ شهریور ماه آغاز خواهد شد و ۱۵ دی ماه پایان می‌یابد. آزمون‌های پایان دوره تمام مقاطع تحصیلی نیز در بازه ۱۸ دی ماه تا ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰ انجام می‌شود.

تقویم آموزشی دوره تحصیلات تکمیلی

/ کلاس های درسی دانشجویان دانشگاه های ایران از چه زمانی آغاز می شود؟ / یا / سال تحصیلی دانشگاه های ایرانی از چه زمانی آغاز می شود؟

دانشگاه آزاد

طبق اعلام دانشگاه آزاد، ثبت‌نام و انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ این دانشگاه از ۱۳ شهریور ماه آغاز شده است و تا ۲۵ شهریور ماه ادامه دارد. دانشجویان از ۳ تا ۱۰ مهر ماه نیز می‌توانند نسبت به حذف و اضافه دروس خود اقدام کنند.

کلاس های درسی دانشجویان دانشگاه های ایران از چه زمانی آغاز می شود؟ / یا / سال تحصیلی دانشگاه های ایرانی از چه زمانی آغاز می شود؟

زمان شروع کلاس‌ها نیز از ۲۷ شهریور ماه است و امتحانات دانشجویان در بازه ۲۵ دی ماه تا ۷ بهمن ماه برگزار می‌شود.

دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی نیز اعلام کرده است که شرایط برگزاری حضوری کلاس‌ها برای ترم اتی را ندارد. بر اساس تقویم آموزشی این دانشگاه نیز انتخاب واحد دانشجویان در بازه زمانی ۲۰ تا ۲۲ شهریور ماه انجام می‌شود.

کلاس های درسی دانشجویان دانشگاه های ایران از چه زمانی آغاز می شود؟ / یا / سال تحصیلی دانشگاه های ایرانی از چه زمانی آغاز می شود؟

آغاز کلاس‌های درسی از ۲۷ شهریور ماه و پایان کلاس‌ها ۱۵ دی ماه ۱۴۰۰ خواهد بود. بر اساس این تقویم امتحانات دانشجویان از ۱۸ دی ماه آغاز می‌شود و تا ۲۹ دی ماه ادامه دارد.

دانشگاه فنی و حرفه‌ای

بر اساس تقویم آموزشی دانشگاه فنی و حرفه‌ای، انتخاب واحد دانشجویان این دانشگاه از روز شنبه ۱۳ شهریور ۱۴۰۰ آغاز شده و تا پنجشنبه ۱۸ شهریور ۱۴۰۰ ادامه خواهد داشت. کلاس‌های دانشجویان نیز از ۲۰ شهریور ماه شروع می‌شود و ۹ دی ماه پایان خواهد یافت.

کلاس های درسی دانشجویان دانشگاه های ایران از چه زمانی آغاز می شود؟ / یا / سال تحصیلی دانشگاه های ایرانی از چه زمانی آغاز می شود؟

حذف و اضافه دروس دانشگاهی نیز از سوم مهر ماه تا هشتم مهر ۱۴۰۰ خواهد بود. همچنین حذف اضطراری از ششم آذر ماه شروع می‌شود و تا ۲۵ آذر ۱۴۰۰ ادامه خواهد داشت.

دانشگاه خوارزمی

براساس تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ دانشگاه خوارزمی، کلاس‌های این دانشگاه از ۲۷ شهریور آغاز می‌شود. پیش ثبت‌نام نیمسال اول خرداد ماه انجام شده و انتخاب واحد در روز‌های ۱۳ تا ۱۶ شهریور ماه ۱۴۰۰ و انتخاب واحد با تأخیر در روز‌های ۱۷ تا ۱۹ شهریور ماه ۱۴۰۰ انجام می‌شود.

 کلاس های درسی دانشجویان دانشگاه های ایران از چه زمانی آغاز می شود؟ / یا / سال تحصیلی دانشگاه های ایرانی از چه زمانی آغاز می شود؟

دانشگاه شریف

دانشگاه شریف نیز اعلام کرده است که انتخاب واحد دانشجویان کارشناسی «ورودی ۹۹ و ماقبل» از شنبه ۱۳ شهریور ماه تا ۱۶ شهریور ماه ۱۴۰۰ خواهد بود. انتخاب واحد دانشجویان تحصیلات تکمیلی «ورودی ۹۹ و ماقبل» نیز از چهارشنبه ۱۷ شهریور ماه تا شنبه ۲۰ شهریور ماه ۱۴۰۰ است.

کلاس های درسی دانشجویان دانشگاه های ایران از چه زمانی آغاز می شود؟ / یا / سال تحصیلی دانشگاه های ایرانی از چه زمانی آغاز می شود؟

طبق تقویم آموزشی این دانشگاه کلاس‌های دانشجویان از شنبه ۲۷ شهریور ماه آغاز خواهد شد و یکشنبه ۱۲ دی ماه ۱۴۰۰ پایان می‌یابد. امتحانات پایان ترم نیم سال اول سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ نیز در بازه ۲۵ دی ماه ۱۴۰۰ تا ۷ بهمن ماه ۱۴۰۰ برگزار می‌شود.

دانشگاه‌های علوم پزشکی

بر اساس تقویم آموزشی سال تحصیلی ۱۴۰۱ -۱۴۰۰ دانشگاه‌های علوم پزشکی مدت آموزش دانشجویان ۱۷ ماه خواهد بود که از شنبه ۲۰ شهریور ماه ۱۴۰۰ آغاز می‌شود و تا چهارشنبه ۱۵ دی ماه ۱۴۰۰ ادامه دارد. دانشجویان دو هفته پس از شروع نیم‌سال تحصیلی مهلت دارند نسبت به حذف و اضافه دروس خود اقدام کنند. امتحانات دانشجویان نیز از شنبه ۱۸ دی ماه آغاز می‌شود و تا پنجشنبه ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰ ادامه دارد.

کلاس های درسی دانشجویان دانشگاه های ایران از چه زمانی آغاز می شود؟ / یا / سال تحصیلی دانشگاه های ایرانی از چه زمانی آغاز می شود؟

دانشگاه تربیت مدرس

دانشگاه تربیت مدرس اعلام کرده است که انتخاب واحد دانشجویان در بازه ششم تا دهم شهریور ماه انجام شده است. کلاس‌های دانشجویان نیز از ۲۷ شهریور ماه آغاز می‌شود و تا ۱۶ دی ماه ادامه دارد. امتحانات دروس مدرسی و دروس تخصصی به ترتیب ١٨ تا ٢٣ دی ماه و ۲۵ دی تا ٧ بهمن ماه انجام می‌شود.

دانشگاه پیام نور

طبق اعلام دانشگاه پیام نور ترم اتی این دانشگاه به صورت الکترونیکی برگزار می‌شود. ثبت نام و انتخاب واحد ترم پاییز ۱۴۰۰ پیام نور برای ورودی‌های قدیم از ۱۰ شهریور ۱۴۰۰ آغاز شده است و کلاس‌های درسی دانشجویان از ۱۵ شهریور ماه آغاز خواهد شد.

 کلاس های درسی دانشجویان دانشگاه های ایران از چه زمانی آغاز می شود؟ / یا / سال تحصیلی دانشگاه های ایرانی از چه زمانی آغاز می شود؟