برق رایگان شامل ۱۰ میلیون مشترک در کشور شد. وزارت نیرو قول برق رایگان را به مشترکان کم مصرف داده بود. طرح برق رایگان در راستای ترویج درست مصرف کردن برق صورت گرفت.


به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از  تسنیم، مصطفی رجبی مشهدی با اشاره به اینکه از ابتدای شروع فصل گرم تاکنون, 10 میلیون مشترک برق مشمول طرح برق رایگان شده اند گفت: این گروه کمتر از الگوی مصرف، برق مصرف کرده اند و از ابتدای خردادماه با شروع فصل گرما و در تابستان امسال مشمول تخفیف صددرصدی قیمت برق شدند.
 
 

وی گفت: هم اکنون 4.2 میلیون مشترک نیز در این مدت مصرف برق بیش از الگوی مصرف داشتند که این گروه مشترکین پرمصرف محسوب می‌شوند.

رجبی مشهدی با بیان اینکه الگوی مصرف برق در تهران 300 کیلووات ساعت برای هرماه است ادامه داد: مشترکان پرمصرفی که میزان مصرفشان در هر دوره بیش از 600 کیلووات ساعت برق باشد قیمت برقشان با عدد 800 تومان به ازای هرکیلووات ساعت محاسبه می‌شود.