سربازی جزو امور اجباری برای پسران است. معافیت از سربازی شروطی دارد. یکی از شروط معافی سربازی سن پدر است.


به گزارش خبرنگار حوزه انتظامی گروه جامعه خبرگزاری آنا، مطابق قوانین و مقررات سربازی ، همه افراد ذکور از زمانی که به سن ۱۸ سالگی تمام می‌رسند تا ۵۰ سالگی تمام مشمول قانون خدمت وظیفه عمومی هستند و باید برای اعزام به خدمت خود برنامه‌هایی را داشته باشند و در این میان برخی افراد به دنبال معافیت یا کسری خدمت هستند.

 

در همین راستا بسیاری از افراد با تغییر سن خود و خانواده قصد دارند که از خدمت وظیفه عمومی معاف شوند و در این زمینه درباره معافیت با تغییر سن بستگان مانند پدر برای دریافت معافیت کفالت سوالاتی دارند که در ادامه این خبر پاسخ خواهیم داد.

گفتنی است؛ مطابق قوانین و مقررات تغییر سن برای بستگان فرد مشمول وظیفه مانند پدر، در ارتباط با معافیت کفالت پذیرفته نیست و سن بستگان و افراد تحت تکفل مشمولان خدمت وظیفه عمومی از لحاظ معافیت،‌تابع مندرجات اولیه اولین شناسنامه آنان است و هرگونه تغییری که در آینده در شناسنامه افراد ایجاد شود، از لحاظ وظیفه عمومی معتبر نیست.

تنها در صورتی تغییر سن افراد در شناسامه مورد تایید است که شناسنامه اولیه افراد با حکم قضایی باطل شده باشد و اگر این موضوع رخ دهد، شناسنامه جدید بستگان فرد مشمول وظیفه مانند پدر ملاک است.