عین اللهی وزیر بهداشت در شبکه خبر صحبت کرد. وزیر بهداشت در خصوص آخرین وضعیت واکسیناسیون کرونا صحبت کرد.

اقتصاد نیوز : عین اللهی وزیر بهداشت در شبکه خبر گفت: دهه فجر پایان واکسیناسیون را اعلام خواهیم کرد