واکسیناسیون کرونا در ایران با 4 واکسن وارداتی و 2 واکسن تولید داخل انجام می شود. اکثر کشورهای جهان واکسیناسیون کرونا را انجام میدهند. از زمان شروع واکسیناسیون کرونا در کشور 4 واکسن به کشور وارد شد.


به گزارش «فرهیختگان»، سعید نمکی با توجه به اعلام تعطیلی سراسری در کشور توسط ستاد ملی کرونا، در نامه‌ای به رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور و برخی سازمان‌های تابعه وزارت بهداشت، بر تداوم خدمت رسانی تمامی واحدهای بهداشتی و درمانی و مراکز واکسیناسیون در روزهای تعطیل همانند روزهای عادی، تاکید کرد.

در این نامه آمده است: با توجه به اعلام تعطیلی سراسری در کشور از جمله ادارات و سازمان‌های دولتی از روز دوشنبه مورخ ۲۵/‌۰۵/‌۱۴۰۰‬ الی روز شنبه مورخ ۳۰/‌۰۵/‌۱۴۰‬ توسط ستاد ملی کرونا و به منظور تسهیل ارائه خدمات بهداشتی و درمانی و واکسیناسیون گروه‌های هدف، توجه جنابعالی را به موارد مشروحه ذیل جلب می‌نمایم:

۱- تمامی واحدهای بهداشتی و درمانی (اعم از بیمارستان‌ها، مراکز اورژانس پیش بیمارستانی، پلی کلینیک‌ها و…) و نیز کلیه مراکز منتخب و تجمیعی واکسیناسیون کرونا در روزهای فوق الذکر همانند روزهای عادی و در شیفت‌های تعیین شده به فعالیت خود ادامه دهند.

۲- سایر مراکز جامع سلامت بنا به تشخیص رئیس محترم دانشگاه و به منظور جلوگیری از ایجاد خلل در ارائه خدمات در صورت نیاز به فعالیت خود ادامه دهند.

۳- آن دسته از پرسنل ستادی آن دانشگاه / دانشکده / سازمان / انستیتو / هیأت امنا صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران / مرکز، اعم از نیروهای فنی و پشتیبانی که در مدیریت بیماری کرونا و به ویژه در امر تدارک و هماهنگی واکسیناسیون کرونا نقش داشته و فعالیت می‌کنند، می‌بایست کماکان و به صورت تمام وقت در محل کار خود حاضر باشند.

مسئولیت اجرای این بخشنامه به عهده جنابعالی خواهد بود.