با ممنوعیت تردد بین استانی مصوبه ستاد کرونا برخی هموطنان مشمول جریمه یک میلیونی تومانی شدند. پیامک جریمه یک میلیونی تومانی به تلفن همراه صاحب خودرو ارسال می شود.  جریمه یک میلیونی تومانی شامل خودرو های دارای مجوز و حمل و نقل عمومی نمی شود.

ایرنا از سایت پلیس راهور، سرهنگ عین الله جهانی افزود:اگر پیامک جریمه دارای شناسه قبض و شناسه پرداخت از سوی پلیس ارسال شد و مالک یا متصرف قانونی وسیله نقلیه نسبت به آن معترض بود، می توانند برابر ماده 5 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی به همراه مستندات و مدارک برای رسیدگی به موضوع در فرصت مناسبی به اجرائیات پلیس راهور در استان یا شهرستانها مراجعه کند.

وی افزود:شایسته است هموطنان گرامی به شایعات فضای مجازی توجه نکنند و صرفاً به مطالب و اخبار منتشره در سایت پلیس راهور(www.rahvar120.ir) و یا سایر خبرگزاری های رسمی و خبر صدا وسیما از زبان مسئولان پلیس راهنمایی و رانندگی توجه کرده و مبنای عمل قرار دهند.