سعید رسولی در تشریح آخرین وضعیت سیر قطارها پس از مشکلات فنی امروز توضیح داد: ساعاتی قبل در سیستم بازرگانی راه‌آهن اخلالی مشاهده شد که تیم فنی حوزه فناوری راه‌آهن در حال بررسی و رفع اشکال است.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در حال حاضر سیر قطار ها به صورت عادی در حال انجام است و ایستگاه های راه آهن در آرامش کامل طبق برنامه مسافران را به مسیرها و مقصد مورد نظر جابجا می‌کنند و سفرها در حال انجام است.

وی تاکید کرد: هیچ مشکلی در حوزه سیر ایمن قطارها و اعزام قطارهامسافری و باری نداریم. 

به گزارش فارس در حال حاضر گراف قطارها به صورت دستی در حال انجام است و مانیتورهای اطلاع رسانی حرکت قطارها تا رفع مشکل، از سوی راه آهن خاموش شده است.