منصور غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری درباره سیاست‌های وزارت علوم برای رسیدگی به وضعیت دانشجویان معلول ، گفت: یک دستورالعمل کلی در وزارت علوم وجود دارد که براساس آن باید هر بنایی که ساخته شود، حتما برای دسترسی افرادی که ناراحتی‌های جسمی دارند از جمله معلولان و جانبازان مناسب سازی شده باشد. دانشگاه‌ها و واحد‌هایی هم که از قبل ساخته شده باشند و این دستور العمل در آن‌ها رعایت نشده باشد در بازسازی و تعمیر برای دانشجویان معلول مناسب سازی می‌شوند.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با تاکید بر اینکه اکثر دانشگاه‌ها این اقدامات را  انجام داده اند، بیان کرد: گزارشی درباره اینکه دانشگاهی مناسب سازی فضا را رعایت نکرده باشد، نداریم و معاونت عمرانی وزارت علوم هم این مسائل را پیگیری می‌کند. دانشگاه‌ها باید بر اساس تعداد دانشجویان معلول و به ویژه دانشجویان روشندل خودشان برای تامین منابع اقدام کنند و محدودیتی برای آن‌ها وجود ندارد.

غلامی در ادامه گفت: اگر  هم این عزیزان مشکلی دارند باید به دانشگاه و دانشکده مراجعه کنند تا مشکل آن‌ها برطرف شود.   وزارت علوم هم اگر لازم باشد کمک لازم را انجام می‌دهد.  

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری درباره سیاست‌های وزارت علوم برای تعیین ظرفیت دانشگاه در دوره دکتری، اظهار کرد: بحث ظرفیت‌های دوره دکتری بر اساس شاخص‌هایی که برای ظرفیت هر دوره، در هر گروه آموزشی در دانشگاه‌ها تعیین می‌شود و تلاش ما این بوده که ظرفیت‌ها متناسب با تعداد اعضای هیات علمی و امکاناتی که در گروه‌های آموزشی وجود دارد تعیین شود.

غلامی در ادامه بیان کرد: سیاست وزارت علوم به صورت کلی کاهش یا افزایش ظرفیت جذب دانشجو نیست، بلکه هر دانشگاهی شرایطتش تغییر و تعداد اعضای هیات علمی آن کاهش یافته باشد ظرفیتش نیز کاهش خواهد یافت و اگر هیات علمی بیشتری داشته باشد می‌تواند دانشجوی بیشتری جذب کند.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری توضیح داد: تاکید وزارت علوم بر این است که ظرفیت‌ها در دوره‌های مختلف مخصوصا دکتری تخصصی بر اساس استاندارد باشد، زیرا ظرفیت اضافی باعث کاهش کیفیت آموزش می‌شود. در سال‌های اخیر سعی کرده ایم به دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری توجه بیشتری داشته باشیم.