براساس تحلیل الگو‌های هواشناسی ،تا پایان هفته آسمانی صاف در کشور خواهیم داشت.

در این مدت در خراسان جنوبی،شرق کرمان، شمال سیستان و بلوچستان به ویژه منطقه زابل وزش باد شدید و گرد و خاک پیش بینی می شود.

روزهای سه شنبه و چهارشنبه نیز در خوزستان، بوشهر و ایلام احتمال وقوع گرد و خاک وجود دارد.

آسمان تهران امروز صاف و گاهی همراه با وزش باد پیش‌بینی می‌شود.