علی دهقان‌کیا رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی استان تهران درباره دریافت بن کارگری برای کارگران پاره وقت، اظهار کرد: همه قرارداد‌ها به صورت پاره وقت هستند و تقریبا هیچ قرارداد مستمری وجود ندارد.

رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی استان تهران ادامه داد: ۹۷ درصد قرارداد‌ها به صورت موقت منعقد می‌شوند و مشخص نیست که کارگر تا چه مدت در آن واحد، مشغول به کار خواهد بود.

وی افزود: کارگران پاره وقت که ساعت‌های کارشان کمتر از ساعت کار عادی آن واحد کاری است نیز مستحق دریافت بن کارگری هستند و برای محاسبه میزان بن تعلق گرفته مجموع ساعت‌های کارکرد آن‌ها در ماه تبدیل به روز می‌شود و طبق قوانین مربوط، به تعداد روز‌های کارکرد بن دریافت می‌کند.

دهقان‌کیا گفت: در قرارداد موقت نیز اگر کارگری حداقل یک ماه در یک واحد کاری مشغول به کار باشد همه امتیازات کارگری مانند بن و... به او تعلق می‌گیرد.