محسن حاجی میرزایی در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: ‌علاقه به مطالعه و انس کودکان با کتاب ، با تقویت تخیل، توسعه واژگان، تفکر خلاق، بهبود کیفیت زندگی و فرهیختگی نسل آینده همراه است.

وی ادامه داد: پنجاهمین سال روز جهانی کتاب کودک فرصت ارزشمندی است تا استمرار حضور کتاب در زندگی کودکان و توسعه فرهنگ کتابخوانی را ترویج کنیم.

 

 

محسن حاجی میرزایی