بهزاد ولی‌زاده، رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت ایران درباره افزایش تبلیغات مربوط به « عنبر نسارا » در این کشور گفت: هرگونه تبلیغ با هدف تشویق مردم به مصرف انواع محصولات دخانی مانند سیگار و عنبر نسارا ممنوع است و تخلف محسوب می‌شود.

 ولی‌زاده در خصوص تبلیغ عنبر نسارا، اظهار داشت: هرگونه تبلیغ با هدف تشویق مردم به مصرف انواع محصولات دخانی مانند سیگار و عنبر نسارا ممنوع است و تخلف محسوب می‌شود. اگر شرکتی عنبر نسارا را مانند سیگار تولید کرده به فروش برساند و بر روی پاکت‌های آن تبلیغاتی مبنی بر درمان انواع بیماری‌ها را درج کند، تخلف کرده است.

وی افزود: بر اساس ماده 3 قانون جامع کنترل دخانیات هرگونه تبلیغ و تشویق مردم به مصرف انواع محصولات دخانی ممنوع است و انجام این کار بر اساس قانون 44 میلیون تومان جریمه دارد.

رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت ایران تصریح کرد: در حال حاضر هیچ محصول دخانی مانند عنبر نسارا و سیگار از سازمان غذا و دارو مجوز عرضه و مصرف نگرفته‌اند و تبلیغ اینگونه مواد تخلف محسوب می‌شود.

گفتنی است طی ماه‌های اخیر به ویژه با شیوع ویروس کرونا تبلیغ و فروش ماده دخانی عنبر نسارا «سرگین الاغ ماده» در ایران افزایش یافته است.