رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت گفت: تا کنون جهش اساسی با تغییر معنادار رفتار ویروس کرونا در ایران مشاهده و گزارش نشده است.

آقای دکتر کیانوش جهانپور افزود: اعلان مصوبات و اطلاعات ستاد ملی مقابله با کرونا صرفا توسط سخنگوی این ستاد انجام می شود.

رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت افزود: واژگان موتاسیون ایرانی که به نقل از نائب رییس محترم مجلس منتشر شده، درست نیست و صحت ندارد.

آقای جهانپور تاکید کرد: تا امروز از میان واریانت های با مبدا انگلیس، آفریقای جنوبی، برزیل و کالیفرنیا صرفا واریانت انگلیسی در ایران مشاهده شده است.

وی تصریح کرد: متاسفانه انتقال ناقص مطالب مطروحه هفتگی در ستاد ملی مقابله با کرونا آن هم از جانب افراد غیر از سخنگوی رسمی این ستاد و یا پوشش خبری ناقص آن در مواردی موجب سوء تفاهم و سوء برداشت شده است.

نایب رئیس اول مجلس و عضو ستاد ملی مقابله با کرونا پیش از این اعلام کرده بود که شواهدی مبنی بر وجود کرونای جهش یافته ایرانی یافت شده است.

آقای قاضی زاده هاشمی گفته است: علاوه بر موتاسیون‌های (جهش ژنتیکی) آفریقایی و انگلیسی و کالیفرنیایی، باید کرونای جهش یافته ایرانی را هم اضافه کرد؛ البته هنوز کاملا تائید نشده ولی شواهدی از آن در قزوین و آن نواحی هست.