سورنا ستاری معاون علمی رئیس جهمور در پاسخ به سوال خبرنگار مبنی بر اینکه"  وضعیت کشور در زمینه واکسن کرونا چگونه  است؟ " اظهار کرد:  در جریان دقیق اعداد و رقم‌ها نیستم. باید این آمار را از وزیر بخواهید.

او افزود: به طور خلاصه ۳ پلتفرم تولید واکسن داریم. اولین پلتفرم "ویروس کشته شده"، دومین پلتفرم "سیستم نوترکیب" و پلتفرم آخر " آر. ان. ای" است. در حوزه نوترکیب هیچ واکسن سازی به حوزه تجاری نرسیده است. واکسن‌های موجود در دنیا در زمینه "ویروس‌های کشته شده" یا "آر. ان. ای" هستند.

این مقام مسئول ادامه داد: واکسن رازی بر بخش نوترکیب تمرکز کرده است. پس از انجام تست‌های بالینی باید منتظر اتفاق بزرگ در زمینه تولید واکسن باشیم. ما در هر سه پلتفرم یک شرکت داریم و تولید کنندگان در آن مشغول به فعالیت هستند. یکی از تاثیرات بزرگ کرونا، فعل شدن سیستم واکسن کشور بود. این در حالی است که چندین سال به تولید واکسن توجهی نشده بود.

معاون علمی رئیس جمهور در پایان تصریح کرد: در حال حاضر خوشبختانه واکسن‌های بسیای در زمینه دام، طیور و آبزیان و در حوزه انسانی در مرحله تست یا تولید قرار گرفته است. تا پایان این دولت بیش از ۱۵ واکسن در حوزه دام، طیور و آبزیان و ۵ واکسن در حوزه انسانی تولید می‌شود.