عملکرد ناجا در اجرای طرح کاهش زنجیره انتقال بیماری کرونا مورخه ۹۹/۱۱/۱۴ (یک روزه) به شرح ذیل است:

۱-تعداد نیرو‌های بکارگیری شده: ۳۶۹۰ نفر.

۲-تعداد نقاط اجرای طرح: ۱۹۵۸ نقطه.

۳-افزایش ۲ درصدی تردد خودرو‌ها نسبت به مدت مشابه سال قبل.

۴-اقدامات انتظامی مرتبط با صنوف:

*بازدید: ۷۵۷۶ مورد.

* تذکر: ۴۱۴۸ مورد.

* صورتجلسه: ۷۹۱ مورد.

*پلمب: ۱۱۲ مورد.

۵-تذکر لسانی به رانندگان خودروها: ۱۳۹۴۲ مورد.

۶-تعداد خودرو‌های عودتی: ۵۶۸۱ دستگاه.

۷-موارد اعمال قانون:

*جریمه (طرح محدودیت شبانه): تعداد ۴۷۵۶۱ خودرو.

* جریمه مناطق نارنجی: تعداد ۴۵۳ خودرو.

*جریمه مناطق قرمز: منفی

ملاحظه: روز گذشته تعداد ۳۲۴۵۸ پیامک به رانندگانی که به مصوبات ستاد مبارزه با کرونا توجه نداشته اند ارسال شد.