بر اساس ثبت مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران زمین لرزه ۳.۳ دقایقی پیش دشتک از توابع شهرستان اردل چهارمحال و بختیاری را لرزاند.

موقعیت رومرکز زلزله ۳۲.۲۴ شمالی و ۵۰.۲۶ شرقی ثبت شده است.

این زمین لرزه در عمق ۱۲ کیلومتر رخ داده است.

این زمین لرزه در ۲۰ کیلومتری دشتک چهارمحال وبختیاری، ۲۲ کیلومتری باباحیدر چهارمحال وبختیاری رخ داده است.