به گزارش پارس ، غلامحسین اسماعیلی در گفت وگو با فارس، اظهار داشت: اعزام متهمان هم از سوی سازمان زندان ها و هم از سوی پلیس صورت می گیرد.

وی افزود: بخشی از اعزام ها که مربوط به ما می شود در سامانه سازمان زندان ها ثبت خواهد شد، چرا که دیتاسنتر سازمان زندانها جداگانه است.

رئیس سازمان زندانها تصریح کرد: نیروی انتظامی هنوز صحبتی با ما در خصوص استفاده از دستبندها و پابندهای الکترونیک نداشته و در صورتی که بخواهد از این امکانات استفاده کند باید به صورت جداگانه آنها را تهیه کند.

چندی پیش سردار مهری، رئیس پلیس پیشگیری نیروی انتظامی در مصاحبه با برخی رسانه ها خبر از استفاده نیروی انتظامی از دستبندها و پابندهای الکترونیک برای انتقال متهمان از دادسرا به پلیس آگاهی و بر عکس خبر داده بود.