عملکرد ناجا در اجرای طرح کاهش زنجیره انتقال بیماری کرونا مورخه  19و 99/10/18 (2 روزه) به شرح ذیل است:
*تعدادنیروهای بکارگیری شده 9598 نفر.

*تعدادنقاط اجرای طرح: 1958 نقطه.

*کاهش 1درصدی تردد خودروها نسبت به مدت مشابه سال قبل.

 *تذکر لسانی به رانندگان خودروها:29777 مورد. 

*تعدادخودروهای عودتی 19757 دستگاه.

2- اقدامات انتظامی مرتبط با صنوف: 
*بازدید:15237 مورد.
* تذکر:8805 مورد.
* صورتجلسه:1700 مورد.
*پلمب 226 مورد. 

3-موارد اعمال قانون: 
*جریمه(طرح محدودیت شبانه):تعداد 56864 خودرو.
* جریمه مناطق نارنجی:تعداد 92133 خودرو.
*جریمه مناطق قرمز:صفر

* در 2 روز گذشته 39519 پیامک به رانندگان خاطی ارسال شده است.