به گزارش پارس ، مهندس یوسف آرمودلی - دبیر ستاد توسعه فناوری انرژی های نو - در گفت وگو باایسنا، با بیان این مطلب گفت: براساس رتبه بندی پایگاه علمی « سایمگو» که مبنای خود را مقالات نمایده شده در پایگاه اسکوپوس گذاشته است، ایران در تولید علم انرژی های نو رتبه ی هفتم دنیا را کسب کرده است.

وی با بیان این که در این رتبه بندی آمریکا با تولید هزار و ۱۲۷ مقاله رتبه ی اول را داراست، ادامه داد: پس از آمریکا کشور های چین، هند، انگلیس، اسپانیا، آلمان و سپس ایران در رتبه های دوم تاهفتم دنیا در سال ۲۰۱۱ قرار دارند.

آرمودلی با بیان این که ایران در این رتبه بندی ۳۰۵ مقاله تولید کرده و در مجموع ۳۷۹ بار به این مقالات ارجاع شده است، تصریح کرد: این درحالی است که ایران در سال ۲۰۱۰ در تولید علم انرژی های نو رتبه دوازدهم را در اختیار داشت.

وی در پایان خاطر نشان کرد: با توجه به کسب این رتبه در تولید علم انرژی های نو، مسوولیت ما سنگین تر از گذشته خواهد بود تا بتوانیم این جایگاه را حفظ کنیم.