حسن ملکی رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی درباره اجرای سیاست‎های جمعیتی  در کتاب‌های درسی اظهار کرد: توجه به مسائل اساسی جامعه یکی از رسالت‎های برنامه درسی است.

وی افزود: چگونه می‎توان از مسائل اساسی باخبر شد؟ یکی از راه‎ها تحلیل‎ها و تبیین‎هایی است که از سوی رهبران جامعه طرح می‎شود، علاوه بر این از پژوهش‎های انجام‌یافته و از مقالات انتقادی که برخی صاحب‎نظران می‎نویسند و انتشار می‎دهند نیز می‎توان به مسئله‎ها دست یافت.

رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی گفت: در سال‎های پیشین از سوی مدیران جامعه پیامدهای منفی افزایش جمعیت هشدار داده شد تا همه جای کشور از جمله برنامه‎های درسی برای حل این معضل اجتماعی دست به کار شوند، اکنون نیز به‌دلیل حرکت جمعیت به‌سوی پیری پیامدهای منفی پیری جمعیت تذکر داده می‎شود.

 وی ادامه داد: برنامه‎های درسی از یک جهت سرباز نرم‎افزاری حاکمیت هستند و باید به اجرای سیاست‎ها توجه جدی کنند، در زمان حاضر در برخی کتاب‎های درسی از جمله مطالعات اجتماعی، زبان فارسی، مطالب نسبتاً مفیدی آموزش داده می‎شود ولی در فرآیند برنامه‎ریزی درسی تحولی بنا داریم به موضوع جمعیت به‎عنوان یک مقوله بین‌رشته‎ای بنگریم و از جهات گوناگون بررسی کنیم.

ملکی متذکر شد: موضوع جمعیت ماهیتاً به چند رشته و چند برنامه درسی ارتباط پیدا می‎کند، با این رویکرد دانش‎آموزان را با ابعاد مختلف این موضوع آگاه خواهیم ساخت و یک بینش یکپارچه به وجود خواهیم آورد.