محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش در نشست مشترک شورای معاونان وزارت آموزش و پرورش با وزیر جهاد کشاورزی که در دفتر وزیر آموزش و پرورش برگزار شد، با اظهار امیدواری از اینکه نشست مشترک امروز باعث توسعه همکاری‌های بیشتر دو وزارتخانه شود، اظهار کرد: آسیب شناسی توسعه در ایران نشان می‌دهد که مسائل مختلفی در کشور داریم و در طی دهه‌ها گذشته این چالش‌ها حل نشده و همواره ما را با مشکل مواجه کرده است.

وی با بیان اینکه تحقق اهداف توسعه متاثر از جریان یادگیری است، عنوان کرد: برای داشتن افراد با کیفیت و نهادهای کارامد باید این جریان را اصلاح کنیم که در این راستا سهم یادگیری قابل بررسی است.

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه ۷۰ درصد کشاورزان افرادی هستند که یا از نعمت سواد بی بهره‌اند و یا سواد محدودی دارند، اظهار کرد: این موضوع نشان می‌دهد نظام تعلیم و تربیت ایران باید به طور موثری در خدمت اهداف توسعه ای کشور قرار گیرد.

حاجی میرزایی با اشاره به اینکه یکی از کاستی‌های توسعه، نبود ترکیب هم افزا است، افزود: برای دستیابی به یک هم افزایی نیارمند همکاری‌های مشترک هستیم. 

وی با تأکید بر اینکه باید ریل حرکت را تغییر دهیم، اظهار کرد: حضور وزیر جهاد کشاورزی نقطه عطفی برای شکل گیری یک نگرش و رویکرد جدید است؛ آموزش و پرورش ۱۲ سال انسان‌ها را در اختیار دارد و این افراد بیش از ۱۲ هزار ساعت در اختیار نظام آموزشی کشور هستند تا برای آینده و ورود به جامعه آماده شوند.

وزیر آموزش و پرورش گفت: در برنامه درسی، تولید بسته‌های یادگیری و نظام آموزشی هنرستان‌ها می‌توانیم تغییراتی را ایجاد کنیم تا بخش‌های مختلف کشاورزی بتوانند نیروهای مورد نیاز خود را از طریق هنرستان ها بگیرند.