عملکرد ناجا در اجرای طرح کاهش زنجیره انتقال بیماری کرونا مورخه 99/10/08 (یک روزه) به شرح ذیل است:

1-تعداد نیروهای بکارگیری شده 6140 نفر.
2-تعداد نقاط اجرای طرح: 1958 نقطه.
3-کاهش 12 درصدی تردد خودروها نسبت به مدت مشابه سال قبل.

4-اقدامات انتظامی مرتبط با صنوف: 
*بازدید 10391 مورد.
* تذکر: 6009 مورد.
* صورتجلسه: 1133 مورد.
*پلمب: 254 مورد. 

5-تذکر لسانی به رانندگان خودروها:42282 مورد. 

6-تعداد خودروهای عودتی: 25937 دستگاه.

7-موارد اعمال قانون: 
*جریمه (طرح محدودیت شبانه): تعداد 25443 خودرو.
* جریمه مناطق نارنجی: تعداد 1823 خودرو.
*جریمه مناطق قرمز: منفی

ملاحظه: روز گذشته تعداد 61228 پیامک به رانندگانی که به مصوبات ستاد مبارزه با کرونا توجه نداشته اند ارسال گردید.