عیسی زارع پور رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که آیا فراخوانی برای دفاتر خدمات الکترونیک از سوی قوه قضاییه صادر شده است یا خیر، اظهار کرد: در حال حاضر فراخوان جدیدی برای دفاتر خدمات الکترونیک قضایی وجود ندارد.

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا تا پایان سال فراخوانی صادر خواهد شد؟ گفت: تا پایان سال فراخوانی نخواهیم داشت و فعلاً برای آن تصمیم گیری انجام نگرفته است.

زارع پور تصریح کرد : اما اگر قرار بر فراخوان جدیدی باشد؛ این فراخوان حتماً به صورت آزمون سراسری و به شکل عمومی صادر خواهد شد.