اقدامات نیروی انتظامی در اجرای طرح کاهش زنجیره انتقال بیماری کرونا در روز جمعه پنجم دی 99 به شرح ذیل است:

تعداد نیروهای به‌کارگیری شده: 6 هزار و 892 نفر

تعداد نقاط اجرای طرح: یک‌ هزار و 958 نقطه

کاهش 30 ‌درصدی تعداد تردد خودروها نسبت به‌مدت مشابه سال قبل

اقدامات انتظامی مرتبط با صنوف: 

بازدید: هفت هزار و 455 مورد

تذکر: سه هزار و 854 مورد

صورتجلسه: هزار و 84 مورد

پلمب: 130 مورد

تذکر لسانی به رانندگان خودروها: 53 هزار و 39 مورد

تعداد خودروهای عودتی: 27 هزار و 117 دستگاه

موارد اعمال قانون: 

جریمه (طرح محدودیت شبانه): 43 هزار و 659 دستگاه خودرو

جریمه مناطق نارنجی: 14 هزار و 72 دستگاه خودرو

ضمناً در روز گذشته ‌45 هزار و 325 پیامک به رانندگانی که به مصوبات ستاد مبارزه با کرونا توجه نداشته‌اند، ارسال شده است.