جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش آموزان برای روز  شنبه 6 دی 99 اعلام شد.

شبکه ‌آموزش
 آموزش درس تربیت‌بدنیساعت 7.45 تا 8

فنی و حرفه ای و کاردانش 

ساعت 8 تا 8.30 دانش فنی پایه - رشته  الکترونیک - پایه 10 -شاخه فنی و حرفه ای

ساعت 8.30 تا 9 دانش فنی تخصصی- رشته الکترونیک - پایه 12 - شاخه فنی و حرفه ای

ساعت 9 تا 9.30 افترافکت - رشته تصویر سازی- پایه 12- شاخه کاردانش
 
  
ساعت 20.50 تا 21.15 تصویر سازی- رشته گرافیک - پایه 12- شاخه  فنی و حرفه ای 

ساعت 21.15 تا 21.50  کارگاه گرافیک - پایه 12- رشته گرافیک - شاخه فنی و حرفه ای 

دوره ابتدایی

ساعت 10.30 تا 11 فارسی و نگارش  پایه اول

ساعت 11 تا 11.30 بازی و ریاضی  پایه  دوم 
 
ساعت 11.30 تا 12 علوم تجربی و تفکر   پایه سوم
 
ساعت 12 تا 12.30 بازی و ریاضی پایه چهارم

ساعت 12.30 تا 13 فارسی و نگارش پایه پنجم  

ساعت 13 تا 13.30 علوم تجربی و تفکر  پایه ششم

ساعت 13.30 تا 13.50 آموزش نوآموزان پیش دبستانی 

متوسطه اول

ساعت 14.30 تا 15 زبان انگلیسی- تمرین های شنیداری درس 4 پایه هفتم 

ساعت 15 تا 15.30 زبان انگلیسی-تمرین یک درس 4   پایه هشتم 

ساعت 15.30 تا 16 زبان انگلیسی - واژگان و مکالمه درس 3 پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه 

ساعت 16 تا 16.30 آموزش معلمان - چرا یادگیری  دانش آموزان را می سنجیم 

متوسطه دوم 

  ساعت 16.30 تا 17 زیست شناسی 3  -  پایه 12-  رشته علوم تجربی 
   
  ساعت 17 تا 17.30  زیست شناسی 2  - پایه 11-  رشته علوم تجربی  
 
ساعت 17.30 تا 18 کارگاه کار آفرینی و تولید  - پایه 11 - مشترک تمامی رشته ها 

ساعت 20 تا 20.25  ریاضی 3- پایه 12 - رشته تجربی 
 
ساعت 20.25 تا 20.50 ریاضی 1 - پایه 10-رشته تجربی 

شبکه 4

ساعت 7.30 درس عربی زبان قران 1 پایه 10 رشته ادبیات و علوم انسانی .

ساعت 8 درس ریاضی آمار 1 پایه 10  رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت 8.30 درس عربی زبان قران 2 پایه 11 ادبیات وعلوم انسانی .

ساعت 10.15 درس عربی زبان قران 3 پایه 12 رشته ادبیات و علوم انسانی .

ساعت 10.45 درس دین وزندگی 2 پایه 11 رشته ادبیات و علوم انسانی. 

ساعت 11.15 درس عربی زبان قران 3 پایه 12 رشته ادبیات وعلوم انسانی.

ساعت 11.45 درس زبان خارجی 1 پایه 10 مشترک تمام رشته ها .

ساعت 12.15 درس فیزیک 3 پایه 12 رشته ریاضی فیزیک.

ساعت 12.45 درس حسابان 1 پایه 11 رشته ریاضی فیزیک.

ساعت 13.15 درس فیزیک 3 پایه 12 رشته ریاضی فیزیک.

شبکه قران ومعارف سیما

ساعت 8 علوم و معارف قرانی 3 رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت 8.30 احکام 3 رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت 11 درس انس با قرآن کودکان پیش دبستانی.

ساعت 11.30 درس آموزش قرآن اول    دبستان.

ساعت 15 دین و زندگی 3  پایه دوازدهم   رشته های علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت 15.30 آموزش قرآن پایه هفتم  مقطع  اول متوسطه