مهریه از جمله اموال است که پس از عقد ازدواج به زن تعلق می‌یابد و هر وقت که تقاضا داشته باشد مرد باید مهریه اش را به او بدهد.

اما گاهی اوقات ممکن است که این مهریه به طور کامل به زن تعلق یابد و او تقاضای توقیف اموال همسر خود را داشته باشد.

توقیف آپارتمان یا منزل مسکونی در مرحله تامین خواسته و یا همان توقیف اموال بلا مانع است، اما زوج می‌تواند به توقیف اعتراض و به عنوان مستثنیات دین، رفع توقیف آن را از دادگاه تقاضا کند.

اما توجه به این نکته ضروری است که اگر در مرحله اجرای حکم باشد گاهی اوقات منزل مسکونی توقیف نمی‌شود، ولی با این حال رویه مختلفی در مورد توقیف ملک بین قضات وجود دارد.

باید به این نکته توجه داشت که اگر منزل توقیف شود میتوان به توقیف آن اعتراض نمود که تشخیص اینکه مستثنیات هست یا نه بر عهده دادگاه است.